Pályázatok
Lócs község Magyar Falu
  • 2024. április 24.
  • György, Debóra
FőoldalHírekLócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének...

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

2016. május 20 péntek, 13:03

Lócs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

3/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Lócs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról:

1. § Lócs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

16 268 ezer Ft kiadással

 28 115 ezer Ft bevétellel,

jóváhagyja.

2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 6 243 e Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja

3. § Az önkormányzat 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 18. melléklet - a mérlegben valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok alapján állapítja meg.

4. § A 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve, tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.

5. § A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet (statisztikai átlag létszámot) 2 főben hagyja jóvá, részletezését pedig a 4. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat 2015. évi maradványát a 16. mellékletben foglaltak szerint 11 849 e Ft-nak megfelelően jóváhagyja.

Feladattal terhelt:

            -137 e Ft (szállítói tartozás).

            -245 e Ft (egyéb felhalmozási célú támogatások)

Szabad maradvány:

            -11 467 e Ft (tartalék).

 (2) Az Önkormányzatnál a 2015. évben Európai Uniós támogatással projekt nem valósult meg, ami a 9. mellékletben látható.

 (3) Az önkormányzat hitel állományát lejárat szerinti és hitelező szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Lócs, 2016. május 18.

 

 

           Horváth István                                                              dr. Varga-Lazányi Irén

             polgármester                                                                           jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

E rendelet kihirdetésre került: 2016. május 20.

 

                                                                                                 dr. Varga-Lazányi Irén

                                                                                                              jegyző     

 

Vissza
fel