Lócs község Magyar Falu
  • 2024. február 29.
FőoldalHírek

Hírek

A Vas Megyei Kormányhivatal közzétette a vadászterületek határaira vonatkozó ajánlásait.

2016. április 1 péntek, 15:51

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség lakossági felhívást tett közzé a kéménytüzek megelőzésével, a légszennyezés káros hatásaival kapcsolatban.

2016. március 29 kedd, 12:47

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti.

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI intézményben az óvodai beiratkozás időpontja: 2016. 04. 27.28. 


2016. március 25 péntek, 10:49

Lócs Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal a Lócs község közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2016. április 1-től május 31-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

 

 

 

2016. március 17 csütörtök, 12:26

Felhívás csatlakozásra

 

 

A tiszta és egészséges környezet megteremtése mindenki közös célja. Ehhez a gondolathoz csatlakozva

 

Lócs Község Önkormányzata

 

2016. március 14-én, hétfőn

09.00 -12.00 óra közötti időpontban

 

szemétgyűjtő akciót szervez.

 

Ennek során kerül sor az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti hálózat mentén lévő árkok lomtalanítására, szeméttől való megtisztítására.

A cél megvalósítása érdekében várjuk a csatlakozni kívánó lakosokat!

 

Találkozás helye, ideje: 9 órakor a Község Kultúrháza előtti gyülekezési pontnál, ahol a védőkesztyűk és a gyűjtőzsákok átvehetőek!

 

Előre is köszönjük segítőkész együttműködésüket és részvételüket!

 

Lócs, 2016. március 09.

                                                           Köszönettel:

                                                                                              Horváth István sk.

                                                                                              polgármester

2016. március 10 csütörtök, 13:08

A Kőszegi Rendőrkapitányság Büki Rendőrőrsének - Lócs település vonatkozásában -  körzeti megbízottja Gángó Zsolt c. r. főtörzszászlós, aki a 06-20/924-0254 - es közvetlen számon érhető el.

A Büki Rendőrőrs közvetlen száma: 06-94/358-020

A körzeti megbízott minden hónap első keddjén 10-11. óra között a csepregi körzeti megbízotti irodában fogadóórát tart. 

2016. február 1 hétfő, 11:22
2015. december 21 hétfő, 18:17
fel